VRGORAC UVEO DVOSMJENSKI RAD I NOVE PROGRAME U OBNOVLJENOM VRTIĆU

ULAGANJA U PREDŠKOLSKI ODGOJ GRADA VRGORCA IZNOSE 9,9 MILIJUNA KUNA

  • Politika
  • Objavljeno 01.10.2018
  • Piše: Alan Srčnik

U Vrgorcu s radom počeo obnovljeni dječji vrtić u kojem će se formirati skupine za rad u dvije smjene i jedna skupina produženog boravka, što će omogućiti otvaranje novih radnih mjesta za sedam odgojitelja, logopeda i defektologa. Ovogodišnja ukupna ulaganja Grada Vrgorca u predškolski odgoj iznose 9,9 milijuna kuna, od čega je 7,8 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz nacionalnih programa i programa Europske unije.

„U okviru mjera za poticanje demografske obnove i podizanja standarda u predškolskom odgoju, prijavili smo se na svaki otvoreni natječaj kako bismo unaprijedili kvalitetu predškolskog odgoja Grada Vrgorca. Smatram da uvođenjem dvosmjenskog rada vrtića i poboljšanjem materijalnih uvjeta omogućujemo kvalitetan razvoj i uvjete kakve imaju djeca u puno većim sredinama“ – izjavio je Ante Pranić.

Najvažnije ulaganje odnosi se na projekt Unapređenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja „Pčelicino novo ruho“ u vrijednosti od preko 5,6 milijuna kuna, a dvosmjenski rad samo je jedan doprinos provedbi demografskih mjera. Uvedena su i četiri nova programa – učenje engleskog jezika te sportska, plesna i dramsko-scenska grupu. U projekt je uključeno i milijun kuna za didaktičke i senzomotoričke igračke i opremu, kao i edukacije za postojeće i nove odgojitelje. U Vrgorcu je sistematizacijom radnih mjesta ukinuta bespotrebnu administraciju u dječjem vrtiću, što je omogućilo rekonstrukciju bivših ureda i stvaranje dodatne prostorije za provođenje navedenih programa.

Ulaganja u poboljšanje materijalnih uvjeta odnose se na zamjenu vanjske stolarije, izradu nove fasade, krovišta, solarnih panela, elektroinstalacija, unutrašnje LED rasvjete te novog ekonomičnijeg, sigurnijeg i zdravijeg sustava grijanja i hlađenja. Predviđena je i rekonstrukcija igrališta koje će imati najmoderniju opremu i antistres podlogu te uređeni okoliš i novu ogradu, kako bi se postigla maksimalna sigurnost djece. Ulaganja obuhvaćaju i prenamjenu jedne postojeće građevine u novi područni dječji vrtić u Dusini, čime će djeca dobiti adekvatan prostor za boravak.

„Za realizaciju područnog vrtića u roku tri mjeseca napravili smo sve projekte, riješili imovinsko-pravne odnose i ishodili sve dozvole, a radovi bi trebali biti gotovi do Božića. To će biti naš doprinos kvalitetnijem životu mještana Dusine i područja oko vrgorskog polja koje bilježi pozitivne demografske trendove.“ – najavio je gradonačelnik Pranić.

Tagovi: most nl,

Više iz kategorije